Χαιρετισμός στην έναρξη των εργασιών του 25ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας 7.5.2022