Χαιρετισμός μου στη διαδικτυακή Ημερίδα του Τμήματος 601 ΑΧΕΠΑ – Κωνσταντινούπολης «ΒΟΣΠΟΡΟΣ» , με θέμα: «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας στον Παγκόσμιο Πολιτισμό»17.4.2021