Συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες 2020-2022