Κοπή πίτας με τους συνεργάτες του γραφείου της Θεσσαλονίκης 2.01.2020