Άρθρο μου στην εφημερίδα«δημοκρατία» 19.12. 2015 με θέμα: « ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»