Άρθο για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ-Εφημερίδα Βόρειο Βήμα(11.09.2011)