«Αρνητές της προόδου» Άρθρο μου στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τυπος” 4.12.2021