Από την παρουσία μου στην εκπομπή “AZENDA” Europe one, 8.01.2019