Από την παρουσία μου στην εκπομπή AGENTA ,EUROPE ONE