Απάντηση στα συκοφαντικά δημοσιεύματα για καταθέσεις πολιτικών.22.10.2012