ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Εφημερίδα τριάντα ημέρες 6.10.2022