Αναστασιάδης σε Μάρδα: “Αναζητήστε επενδυτές ανάμεσα στους ομογενείς και όχι στους πρόσφυγες” 13.04.2016