Αναστασιάδης στον FM 100: Πλεονάσματα από την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 22.11.2018