Αναστασιάδης σε ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ : Την πήρατε με 90 εκατομμύρια κέρδη και την παραδώσατε με 900 εκατομμύρια ζημίες 27.11.2019