Αναστασιάδης: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί εκφράσεις του πεζοδρομίου, 11.09.2018