Αναστασιάδης: Απαισιόδοξες οι προοπτικές για την πορεία της Χώρας…, 17.08.2018