Αναστασιάδης:  Άμεση προτεραιότητα η ενίσχυση της Τελωνειακής Υπηρεσίας 17.01.2020