Ερώτηση Αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής της βασικής και της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε μεγάλο αριθμό Αγροτών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης