Αναφορά-ΣΕ.ΒΙ.ΧΑ.-Αντιδράσεις για τις επιδοτούμενες εξαγωγές αποκομμάτων χάρτου(31.03.2011)