Αναφορά προς τoν κ. Υπουργό:Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη Θέμα: Αξιολόγηση του προσωπικού ΟΑΣΘ, 21.03.2018