Αναφορά-‘Κούρεμα’ των Κρατικών Επιχορηγήσεων προς Α-ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος(27.03.2012)