Αναφορά-Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Περικοπή μισθών και απολαβών, σύμφωνα με το Ν. 3899/2010(25.01.2011)