Αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού- Εισηγητής