Αίτημα με θέμα: Άμεση σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς – Ενημέρωση σχετικά με την ανέγερση του Ελληνικού σχολείου Μονάχου