Αναφορά :Προς τoυς κ.κ. Υπουργούς:1.Μεταφορών και Υποδομών 2.Οικονομικών, με θέμα:Κατεπείγουσα ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών αυτοκινητιστών Ταξί 30.11.2020