3η Συνεδρίαση -Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (Εισηγητής ΝΔ) κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Οικ. «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση …. λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» 22 Ιουλίου 2020