Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής , κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» 26.2.2021

Όλοι μας πιστεύω ότι συμφωνούμε πως το Υπουργείο Εξωτερικών χρειάζεται έναν νέο οργανισμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Χρειάζεται μεταρρυθμίσεις που να μπορούν να εξυπηρετούν τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Χώρας μας. Να προωθούν το Ελληνικό πνεύμα και τον Ελληνικό πολιτισμό και να ενισχύουν τις σχέσεις και τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής , κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» 26.2.2021.