Ομιλία στην Ολομέλεια για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»16.6.2021

Είναι απορίας άξιον πως ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό, να αντιδρά σε κάθε μεταρρύθμιση, σε κάθε βελτίωση και προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Προκαλεί εντύπωση πως ένα κόμμα που κυβέρνησε, επί πέντε περίπου χρόνια τον τόπο, είναι προσκολλημένο σε ξεπερασμένες πρακτικές, αδυνατώντας να συντονιστεί με τις σύγχρονες εξελίξεις. Είναι ακατανόητο γιατί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ομιλία στην Ολομέλεια για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»16.6.2021.