ΕΡΩΤΗΣΗ ( Απ.5253/17/05/2022) Προς : Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα -Κοιν. προς: Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Θέμα: Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων αλιέων Κύριε Υπουργέ, Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων αλιέων, εκδιδόταν από τον προμηθευτή καθημερινά δελτία αποστολής καυσίμων και στο τέλος του μήνα εκδιδόταν ένα συνολικό τιμολόγιο με βάση το οποίο γινόταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Με βάση νέες … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΡΩΤΗΣΗ ( Απ.5253/17/05/2022) Προς : Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα -Κοιν. προς: Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.