1η συνεδρίαση- Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (Εισηγητής ΝΔ) κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Οικ. «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση …. λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (Εισηγητής της Πλειοψηφίας):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου, θεωρώ υποχρέωση να χαιρετίσω την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα το πρωί μετά από μαραθώνιες συνεδριάσεις πέντε ημερών. Αυτή η συμφωνία αποδεικνύει, ότι η χώρα μας έχοντας ανακτήσει την αξιοπιστία της τον τελευταίο χρόνο σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές … Συνεχίστε να διαβάζετε το 1η συνεδρίαση- Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (Εισηγητής ΝΔ) κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Οικ. «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση …. λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».